Kompetencje cyfrowe w IT

Jeszcze stosunkowo niedawno, podstawowymi umiejętnościami, jakie człowiek powinien doskonalić, aby rozwijać się prywatnie i zawodowo, oprócz pisania czy czytania było rozwijanie umiejętności matematycznych, nauk ścisłych, języków obcych czy kompetencji społecznych. Współcześnie, do tej grupy podstawowych umiejętności należy zaliczyć jeszcze kompetencje cyfrowe, które mają ogromne znaczenie dla funkcjonowania człowieka.

Czym są kompetencje cyfrowe?

Jest to pojecie o bardzo szerokim charakterze, bowiem obejmuje cały zespół umiejętności komputerowych oraz technicznych. Inna ich nazwa to kompetencje informatyczne. Najprościej ujmując, jest to wiedza oraz wzorce, które w sposób efektywny, logiczny, kreatywny i krytyczny, a zarazem bezpieczny i etyczny pozwalają na wykonywanie określonych zadań, osiąganie celów czy rozwiązywanie problemów. Wpływają na międzyludzkie komunikowanie się, a tym samym umożliwiają współpracę i zarządzanie oraz ułatwiają przekazywanie informacji. W związku z bardzo dynamicznie zmieniającą się rzeczywistością i stale postępującą komputeryzacją, bardzo ważne jest, aby owe kompetencje były rozwijane już u najmłodszych, co ułatwi im funkcjonowanie w społeczeństwie. Istotne jest też to, że należy się ich uczyć przez całe życie, gdyż pozwoli to na bieżąco rozumieć zachodzące procesy techniczno informatyczne i aktywnie uczestniczyć w cyfryzacji świata.

Do czego przydadzą się w IT?

Współcześnie, wiele firm oferuje swoim pracownikom oraz potencjalnym kandydatom do pracy możliwości rozwijania swoich kompetencji, kładąc coraz większy nacisk na rozwój kompetencji cyfrowych. Jest to zauważalne zwłaszcza w branży IT, która z technologicznymi innowacjami i postępem komputeryzacji ma do czynienia na co dzień, a owe kompetencje przydadzą się w Custom Development branży IT. Jak wiadomo, wiedza i zdolności pracowników wpływają na jakość wykonywanej przez nich pracy, co w IT jest szczególnie ważne. Rozwijanie owych kompetencji w branży IT jest ściśle związane z trwałym postępem technologicznym i koniecznością dbania o to, aby pracownicy byli kompetentni i właściwie przygotowani na wyzwania innowacyjności. Głównie ma to na celu dbanie o to, aby pracownicy umieli rozwiązywać problemy, przeciwdziałać awariom i we właściwy sposób pracować z produktem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *